Per continuar necessites habilitar javascript

Si us plau, ompliu totes les dades obligatories (*).

DADES PERSONALS DE L'ALUMNE/A
Cognoms *
Nom *
Si has estat anteriorment alumne/a de EMG marca aquesta casella  
Data de naixement *  (dd/mm/aaaa)
Sexe *
Adreça *
Codi postal *
Població *
Correu Electrònic *
Telèfon mòbil de contacte *
Altres telèfons  
2n germà al centre  
Nom 2n germà   Cognoms, Nom
Família Monoparental  
Data de caducitat del carnet
Família Nombrosa  
Data de caducitat del carnet
Jubilat/Pensionista  
Discapacitat  
DADES BANCÀRIES
Titular c/c *
NIF *
Nom de l'entitat bancària *
Població entitat bancària  
Adreça de l'entitat bancària  
Telèfon entitat bancària  
IBAN *          
Codi BIC *


Seleccioneu a quina aula us voleu matricular
Aula


El responsable del tractament de les dades és l’Escola de Música del Gironès (Consell Comarcal del Gironès). Les dades seran tractades amb finalitats docents i d’organització dels serveis. Les dades es tractaran amb el vostre consentiment per donar compliment a les obligacions pròpies de l’Escola. No es comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol•licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi. Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web.